Door aanscherping van diverse wetten loopt u steeds grotere risico’s wanneer het gaat om de juridische aansprakelijkheid van uw pand. Om de veiligheid van u als huiseigenaar of ondernemer, zowel als de mensen om u heen, zo goed mogelijk te waarborgen bent u verplicht met regelmaat uw installaties te laten controleren.

De Arbo-wet en, in toenemende mate ook, verzekeringsmaatschappijen eisen op dat installaties in orde zijn. DuurzaamTS helpt u graag onnodige risico’s te voorkomen, door uw technische installaties te inspecteren, deze in kaart te brengen en vervolgens u van persoonlijk advies te voorzien. Wij rapporteren, certificeren of begeleiden u van het begin tot het eind in deze procedures. Veel zaken zijn vast gelegd in de ARBO wet en bijv:

  • Bedrijfsvoering Elektrische Installaties: NEN 3140,
  • Veiligheidsbepalingen: NEN 1010
  • Europese Norm: NEN-EN 50110-1
  • Brandmeldinstallaties: NEN 2535
  • Ontruimingsinstallaties: NEN 2575
  • Werken met gas: NEN 8078
  • Rook van Verbrandingstoestellen: NEN 8757
  • Ventilatie: NEN 1087